mercoledì 17 ottobre 2012

European SME Week European SME Week Summit


European SME Week Summit 2012

The European SME Week 2012 Summit will take place in Brussels on 17 October.
The theme of the Summit: "Women's Entrepreneurship Makes Business Sense".


European SME Week Summit 2012